Studiemateriaal StudioPabo voor aardrijkskunde

Studiemateriaal StudioPabo voor aardrijkskunde

StudioPabo biedt gratis lesmateriaal voor aardrijkskunde voor havoleerlingen en mbo-studenten om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo. Je vindt dit materiaal op www.studiopabo.nl.

Opdrachten
Het lesmateriaal voor aardrijkskunde bestaat uit vijftig opdrachten. Deze opdrachten zijn verdeeld over de acht kernthema’s en behandelen alle leerdoelen die in de toelatingstoets voor de pabo aan de orde kunnen komen.

De opdrachten zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd:

  • Vooraf: leerdoelen – benodigde tijd
  • Aan de slag: stappenplan

De opdrachten zijn zo geschreven dat ze geschikt zijn voor zelfstudie. Voor het maken van opdrachten geldt dat de havoleerlingen en mbo-studenten een computer met internetverbinding nodig hebben.

Toetsen
Bij ieder kernthema zijn toetsvragen en een antwoordmodel beschikbaar. Met deze toetsvragen kun je zelf nagaan of je de behandelde stof voldoende beheerst.

www.studiopabo.nl