Studiemateriaal aardrijkskunde

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo, dan wel de toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo, hebben verschillende uitgevers studiemateriaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de toelatingstoets van aardrijkskunde voor de pabo. Het materiaal onder A dekt de SLO-leerdoelen voor aardrijkskunde helemaal. Ons advies is om één van deze leermiddelen (een boek óf een digitaal leermiddel) te kiezen en je daarmee voor te bereiden op de toetsen voor de poort van de pabo (en mogelijk in het eerste jaar van inschrijving) . Daarnaast kun je nog de ondersteunende leermiddelen (zie bij B) gebruiken, waarvan een deel gratis is. Met behulp van het studieplan aardrijkskunde kun je in 7 stappen een studieplan maken voor het voorbereiden op de toelatingstoets voor aardrijkskunde.

Handreiking SLO
In deze handreiking aardrijkskunde staan de doelen die de overheid heeft gekoppeld aan de extra toelatingseisen. De handreiking geeft aan wat je moet weten en kunnen (inclusief de topografie). Om de toetsen goed te kunnen maken moet je de ‘basistopografie’ kennen (zie topografielijst van Cito). Je moet weten waar plaatsen, gebieden, rivieren, gebergten, etc. liggen om de vragen in de toelatingstoets te beantwoorden. De topografie komt hierin dus indirect aan bod. Op bijvoorbeeld http://www.topografieindeklas.nl kun je met de topografie oefenen.

 

Boeken

Basiskennis Aardrijkskunde 

– Tekstboek
Boek (ISBN: 9789001299156): € 35,95 (bestel)

Dit boek geeft op beknopte wijze de toetsstof  voor de toetsing van het vak aardrijkskunde weer. Het is geschikt voor studenten die lange tijd geen lessen aardrijkskunde hebben gevolgd. Bekijk de inhoudsopgave.

– Werkboek
Boek (ISBN: 9789001734473): € 13,95 (bestel)

Dit werkboek is een aanvulling op het boek ‘Basiskennis Aardrijkskunde’ en biedt een grote variatie aan oefeningen. Er is een apart hoofdstuk voor het aanleren van de benodigde topografische basiskennis. Met oriëntatie-, theorievragen, opdrachten en ‘test jezelf’ maken studenten zich de leerstof eigen. Bekijk de inhoudsopgave.

De wereld in met aardrijkskunde – Vakinhoud
Boek (ISBN 9789046907146): €31,95 (bestel)

In vier blokken van drie hoofdstukken worden in ‘De wereld in met aardrijkskunde’ verschillende thema’s uitgewerkt uit de kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten opgenomen. Dit boek is, behalve voor leerkrachten die aardrijkskundelessen geven, geschikt voor studenten die alle thema’s en benodigde begrippen uit de kennisbasis willen beheersen. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Geowijzer 
Boek (ISBN: 9789001896492): € 65,95 (bestel)
E-boek (ISBN: 9789001896515): € 54,50 (bestel)

Geowijzer is een overzichtelijke en toegankelijke aardrijkskundemethode voor de pabo. De methode behandelt de kerndoelen van Ruimte en de aardrijkskundige kerndoelen van Mens en Samenleving en Natuur en Techniek. De meest actuele thema’s en nieuwste inzichten uit het vakgebied komen aan bod. Het boek bestaat uit een vakinhoudelijk en een vakdidactisch deel. De leerstof wordt op een praktijkgerichte en contextrijke wijze aangeboden is daardoor zeer geschikt voor studenten die zich voorbereiden op de pabo-toelatingstoets. Bekijk de inhoudsopgave.

Digitaal materiaal

StudioPabo van StudioVO
Online lesmateriaal: gratis

Het lesmateriaal van StudioPabo bestaat uit opdrachten per thema om je door de studiestof heen te loodsen. Daar waar nodig krijg je theorie aangeboden, ondersteund door filmpjes en animaties. De opdrachten gaan uit van jouw kennis, toepassing, inzicht en creativiteit. Je wordt uitgedaagd om met de verworven kennis iets te doen. Zo train je kennis en inzicht. Het is geschikt voor jou als je leert door te doen. Een studiewijzer bevat tips voor het gebruik van de opdrachten en er zijn oefentoetsen per thema beschikbaar.

Via StudioPabo meld je je aan voor de Toets van de Dag (zie bij B).

Lees meer informatie over het materiaal van StudioPabo en/of ga naar www.studiopabo.nl voor het lesmateriaal zelf.

Er is ook (grotendeels gratis) materiaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken ter aanvulling op één van bovenstaande materialen. Het kan een nuttige aanvulling zijn en je helpen bij je voorbereiding op de toetsen.

Voorbeeldtoetsen Cito
De voorbeeldtoetsen geven een goed beeld van de echte toelatingstoets. Je kunt ze op twee manieren gebruiken:

  • Als startpunt: wat weet ik al wel en waar moet ik me bij het leren dus op richten?
  • Als eindpunt: om te checken of je de stof voldoende beheerst.

Let op: Er zijn vier voorbeeldtoetsen per vak door Cito gemaakt die sterk lijken op de echte toelatingstoetsen. Het is daarom handig de toetsen niet allemaal achter elkaar te maken, maar er één of twee te bewaren voor het moment dat je denkt dat je de stof voldoende bestudeerd hebt. Je kunt dan checken of dit ook zo is of dat je bepaalde onderdelen nader moet bestuderen.

Voorbeeldtoets 1
Je bekijkt de toets in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 1 en antwoordbestand 1.

Vervolgens zie je per kernthema hoe je scoort. En dus ook waar je nog kennis te kort komt. Het antwoordblad van deze voorbeeldtoets bevat inhoudelijke toelichting. Deze toelichting zit alleen in het pdf bestand en niet in de online toets.

Voorbeeldtoets 2

Je bekijkt de toets in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 2 en antwoordbestand 2.

Oefentoets 3

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 3 en antwoordbestand 3.

Voorbeeldtoets 4

Met het antwoordbestand zie je hoeveel vragen je goed/fout had. Het aantal goed beantwoorde opgaven bepaalt je totaalscore op de voorbeeldtoets. Het is niet mogelijk om aan te geven met welke score je de toets gehaald zou hebben. Je vindt wel een richtlijn in het antwoordbestand. Download voorbeeldtoets 4 en antwoordbestand 4.

Begrippenlijst
De begrippenlijst aardrijkskunde helpt je bij het bestuderen van de leerstof die je moet kennen voor de toetsen voor de pabo voor aardrijkskunde. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van alle aardrijkskundige begrippen uit de SLO-handreiking. De lijst bestaat uit een omschrijving van het begrip en een voorbeeld waarin het is toegepast. Download de Wordversie of Excelversie.

Er zijn diverse websites die  je helpen om begrippen te leren, bijvoorbeeld door flashcards van de begrippen te maken. Eén daarvan is Studyblue. Lees in een handleiding hoe je de begrippenlijst uploadt in Studyblue en flashcards maakt.

De pabotoets aardrijkskunde haal je zo
Boek ISBN 9789046904824: € 22,50 (bestel)
E-book ISBN 9789046963203: € 22,50 (bestel)

Met dit boek bereiden (aankomende) pabostudenten zich voor op de toelatings- en de kennisbasistoets. Het bevat vierhonderd oefenvragen met antwoorden en uitleg van begrippen. Zo kun je efficiënt en effectief per (deel)kernthema aan de slag met de kennis die je nog moet bijspijkeren. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Toets van de Dag
Je kunt je ook aanmelden voor de Toets van de Dag. Iedere dag krijg je dan een mail met vier meerkeuzevragen. Direct na beantwoording krijg je de uitslag met een verwijzing naar achtergrondinformatie bij de vraag.

Zelfstudie
In 7 stappen voorbereiden op de toelatingstoets met het studieplan aardrijkskunde.