Studiemateriaal StudioPabo voor geschiedenis

Studiemateriaal StudioPabo voor geschiedenis

StudioPabo biedt gratis lesmateriaal voor geschiedenis voor havoleerlingen en mbo-studenten om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo. Je vindt het lesmateriaal op www.studiopabo.nl.

Opdrachten
Het lesmateriaal voor geschiedenis bestaat uit vijftig opdrachten. De opdrachten zijn verdeeld over de tien tijdvakken en behandelen alle leerdoelen die in de toelatingstoets voor de pabo aan de orde kunnen komen.

De opdrachten zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd:

  • Vooraf: leerdoelen – benodigde tijd
  • Aan de slag: stappenplan

De opdrachten zijn zo geschreven dat ze geschikt zijn voor zelfstudie. Voor het maken van opdrachten geldt dat de havoleerlingen en mbo-studenten een computer met internetverbinding nodig hebben.
In de opdrachten wordt regelmatig verwezen naar de Kennisbank geschiedenis. Deze kennisbank is een online naslagwerk van alle relevante lesstof voor geschiedenis.

Toetsen
Bij ieder tijdvak zijn er toetsvragen en een antwoordmodel beschikbaar. Met deze toetsvragen kun je zelf nagaan of je de behandelde stof voldoende beheerst.

www.studiopabo.nl