Studiemateriaal geschiedenis

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo hebben verschillende uitgevers studiemateriaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de toelatingstoets van geschiedenis voor de pabo. Het materiaal onder A dekt de SLO-leerdoelen voor geschiedenis helemaal. Ons advies is om één van deze leermiddelen (een boek óf een digitaal leermiddel) te kiezen en je daarmee voor te bereiden op de toelatingstoets. Daarnaast kun je nog de ondersteunende leermiddelen (zie bij B) gebruiken, waarvan een deel gratis is. Met behulp van het studieplan geschiedenis kun je in 7 stappen een studieplan maken voor het voorbereiden op de toelatingstoets voor geschiedenis.

Handreiking SLO
In deze handreiking staan de doelen die de overheid heeft gesteld voor de toelatingstoets. De handreiking geeft aan wat je moet weten en kunnen.

Boeken

Basiskennis Geschiedenis
Noordhoff Uitgevers
Boek (ISBN: 9789001901189): € 30,95 (bestel)
E-boek (ISBN: 9789001901189): € 27,75 (bestel)

Dit boek behandelt op beknopte wijze alle onderwerpen uit de handreiking van het SLO. Het is geschikt voor studenten die lange tijd geen lessen geschiedenis hebben gevolgd. Bekijk de inhoudsopgave.

Geschiedenis & Samenleving 
Noordhoff Uitgevers
Boek (ISBN: 9789001866389): € 53,75 (bestel)
E-boek (ISBN: 9789001866396): € 48,50 (bestel)

Dit boek bestaat uit een vakinhoudelijk en een vakdidactisch deel. Voor de toelatingstoets is het genoeg om het vakinhoudelijke deel te leren. Vergeleken met het boekje ‘Basiskennis Geschiedenis’ zijn de diverse thema’s in ‘Geschiedenis & Samenleving’ meer uitgediept. Het boek is dan ook geschikt voor studenten die kort geleden nog geschiedenis hebben gehad. Neem een kijkje in het boek.

Digitaal materiaal

LesTV Pabo
LesTV Pabo is een online trainingsinstrument waarmee je je voorbereidt op de toelatingstoets voor de pabo. Aan de hand van een diagnostische toets en een module met video’s, teksten, vragen en opdrachten word je klaargestoomd voor de pabo-toelatingstoets. De kosten bedragen € 39,95 bij individuele aankoop door een student en € 14,50 per persoon bij aankoop van een methodelicentie door een docent voor een hele klas.
Meer informatie over en bestellen van de methodelicentie LesTV Pabo vind je op www.lestvpabo.nl.

StudioPabo van StudioVO
Online lesmateriaal: gratis

Het lesmateriaal van StudioPabo bestaat uit opdrachten per thema om je door de studiestof heen te loodsen. Daar waar nodig krijg je theorie aangeboden, ondersteund door filmpjes en animaties. De opdrachten gaan uit van jouw kennis, toepassing, inzicht en creativiteit. Je wordt uitgedaagd om met de verworven kennis iets te doen. Zo train je kennis en inzicht. Het is geschikt voor jou als je leert door te doen. Een studiewijzer bevat tips voor het gebruik van de opdrachten en er zijn oefentoetsen per thema beschikbaar. Via StudioPabo meld je je aan voor de Toets van de Dag (zie bij B).

Lees meer informatie over het materiaal van StudioPabo en/of ga naar www.studiopabo.nl voor het lesmateriaal zelf.

Er is ook (grotendeels gratis) materiaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken ter aanvulling op één van bovenstaande materialen. Het kan een nuttige aanvulling zijn en je helpen bij je voorbereiding op de toets.

Oefentoetsen Cito
De oefentoetsen geven een goed beeld van de echte toelatingstoets. Je kunt ze op twee manieren gebruiken:

  • Als startpunt: wat weet ik al wel en waar moet ik me bij het leren dus op richten?
  • Als eindpunt: om te checken of je de stof voldoende beheerst.

Let op: Er zijn slechts vier voorbeeldtoelatingstoetsen per vak door Cito gemaakt die sterk lijken op de echte toelatingstoetsen. Het is daarom handig de toetsen niet allemaal achter elkaar te maken, maar er één of twee te bewaren voor het moment dat je denkt dat je de stof voldoende bestudeerd hebt. Je kunt dan checken of dit ook zo is of dat je bepaalde onderdelen nader moet bestuderen.

Oefentoets 2017
Er zijn steeds twee mogelijkheden:

Vervolgens zie je per kernthema hoe je scoort. En dus ook waar je nog kennis te kort komt. Nieuw is dat het antwoordblad van de voorbeeldtoets 2017 inhoudelijke toelichting bevat. Deze toelichting zit alleen in het pdf bestand en niet in de online toets.

Oefentoets 2016

Oefentoets 2015

Oefentoets 2014
Met het antwoordbestand zie je hoeveel vragen je goed/fout had. Het aantal goed beantwoorde opgaven bepaalt je totaalscore op de voorbeeldtoets. Het is niet mogelijk om aan te geven met welke score je de toets gehaald zou hebben. Je vindt wel een richtlijn in het antwoordbestand. Download de voorbeeldtoets 2014 en het antwoordbestand 2014.

Begrippenlijst
De begrippenlijst geschiedenis helpt je bij het bestuderen van de leerstof die je moet kennen voor de toelatingstoets voor de pabo voor geschiedenis. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van alle begrippen uit de SLO-handreiking. De lijst bestaat uit een omschrijving van het begrip en een voorbeeld waarin het is toegepast. Download de Wordversie of Excelversie.

Er zijn diverse websites die je helpen om begrippen te leren, bijvoorbeeld door flashcards van de begrippen te maken. Eén daarvan is Studyblue. Lees in een handleiding hoe je de begrippenlijst uploadt in Studyblue en flashcards maakt.

Diagnostische toets geschiedenis LesTVPabo
De diagnostische toets geeft inzicht in de kernthema’s die je goed en minder goed beheerst. Na het beantwoorden van de meerkeuzevragen is per kernthema zichtbaar welke vragen goed en fout zijn beantwoord. Scoor je bij een kernthema lager dan 80 procent? Dan is extra aandacht voor dit thema nodig zodat je goed voorbereid aan de (herkansing) pabo-toelatingstoets begint. De diagnostische toets kost €15,00 (download)

De pabotoets geschiedenis haal je zo
Boek ISBN 9789046902189: € 19,50 (bestel)
Het boek ‘De pabotoets geschiedenis haal je zo’ bevat 150 vragen om mee te oefenen, ingedeeld per tijdvak met een koppeling naar de canonvensters. Ook staan er oefentoetsen in.

Toets van de Dag
Je kunt je ook aanmelden voor de Toets van de Dag. Iedere dag krijg je dan een mail met vier meerkeuzevragen. Direct na beantwoording krijg je de uitslag met een verwijzing naar achtergrondinformatie bij de vraag.

Zelfstudie
In 7 stappen voorbereiden op de toelatingstoets met het studieplan geschiedenis