Studiemateriaal geschiedenis

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoets van geschiedenis voor de poort van de pabo, dan wel de toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo, hebben verschillende uitgevers studiemateriaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de toetsen van geschiedenis voor de pabo. Het materiaal onder A dekt de SLO-leerdoelen voor geschiedenis helemaal. Ons advies is om één van deze leermiddelen (een boek óf een digitaal leermiddel) te kiezen en je daarmee voor te bereiden op de toetsen. Daarnaast kun je nog de ondersteunende leermiddelen (zie bij B) gebruiken, waarvan een deel gratis is. Met behulp van het studieplan geschiedenis kun je in 7 stappen een studieplan maken voor het voorbereiden op de toelatingstoets voor de poort, dan wel de toetsing in het eerste jaar van inschrijving voor geschiedenis.

Handreiking SLO
In deze handreiking staan de doelen die door de overheid zijn gekoppeld aan de extra toelatingseisen. De handreiking geeft aan wat je moet weten en kunnen.

Boeken

Basiskennis Geschiedenis

– Tekstboek
Boek (ISBN: 9789001299170): € 35,95 (bestel)

Dit boek behandelt op beknopte wijze alle onderwerpen uit de handreiking van het SLO. Het is geschikt voor studenten die lange tijd geen lessen geschiedenis hebben gevolgd. Bekijk de inhoudsopgave.

– Werkboek
Boek (ISBN: 9789001734480): € 13,95 (bestel)

Dit werkboek is een aanvulling op het boek ‘Basiskennis Geschiedenis’ en biedt een grote variatie aan oefeningen. Met oriëntatievragen, theorievragen, opdrachten en ‘test jezelf’ maken studenten zich de leerstof eigen. Met herhalingshoofdstukken trainen studenten begrippen uit de tijdvakken. En leren ze gebeurtenissen in de tijd plaatsen.

Geschiedenis geven
Boek ISBN 9789023257608: €43,00 (bestel)

Geschiedenis geven geeft niet alleen praktische kennis over didactiek voor het vak geschiedenis op de basisschool, het biedt ook talloze verrassende ideeën voor geschiedenislessen en suggesties om verbanden te leggen met andere vakgebieden. Daarnaast brengt en houdt het boek de kennis van studenten op peil om te voldoen aan de landelijke Kennisbasis Geschiedenis en is het een meer dan goede voorbereiding op de toelatingstoets.

Geschiedenis InZicht 
Boek ISBN 9789046906736: € 47,95 (bestel)
E-book ISBN 9789046967997: € 47,95 (bestel)

Het boek biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven. Het vakinhoudelijke deel kan worden gebruikt ter voorbereiding op de verplichte landelijke toelatingstoets voor havisten en mbo-ers. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Geschiedenis & Samenleving 
Boek (ISBN: 9789001291815): € 59,95 (bestel)
E-boek (ISBN: 9789001291822): € 50,50 (bestel)

Geschiedenis & Samenleving is een studieboek voor de pabo over de inhoud en didactiek van de basisschoolvakken Geschiedenis, Maatschappelijke Verhoudingen en Geestelijke Stromingen. Het boek bestaat uit een vakinhoudelijk en een vakdidactisch deel. Er is uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij kinderen. Aan de hand van dit boek kun je als pabo-student een duidelijk beeld vormen van de tien tijdvakken waarin de geschiedenis onderverdeeld is. Neem een kijkje in het boek.

Digitaal materiaal

StudioPabo van StudioVO

Online lesmateriaal: gratis

Het lesmateriaal van StudioPabo bestaat uit opdrachten per thema om je door de studiestof heen te loodsen. Daar waar nodig krijg je theorie aangeboden, ondersteund door filmpjes en animaties. De opdrachten gaan uit van jouw kennis, toepassing, inzicht en creativiteit. Je wordt uitgedaagd om met de verworven kennis iets te doen. Zo train je kennis en inzicht. Het is geschikt voor jou als je leert door te doen. Een studiewijzer bevat tips voor het gebruik van de opdrachten en er zijn oefentoetsen per thema beschikbaar. Via StudioPabo meld je je aan voor de Toets van de Dag (zie bij B).

Lees meer informatie over het materiaal van StudioPabo en/of ga naar www.studiopabo.nl voor het lesmateriaal zelf.

Er is ook (grotendeels gratis) materiaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken ter aanvulling op één van bovenstaande materialen. Het kan een nuttige aanvulling zijn en je helpen bij je voorbereiding op de toets.

Voorbeeldtoetsen Cito
De voorbeeldtoetsen geven een goed beeld van de echte toelatingstoets. Je kunt ze op twee manieren gebruiken:

  • Als startpunt: wat weet ik al wel en waar moet ik me bij het leren dus op richten?
  • Als eindpunt: om te checken of je de stof voldoende beheerst.

Let op: Er zijn vier voorbeeldtoetsen per vak door Cito gemaakt die sterk lijken op de echte toelatingstoetsen. Het is daarom handig de toetsen niet allemaal achter elkaar te maken, maar er één of twee te bewaren voor het moment dat je denkt dat je de stof voldoende bestudeerd hebt. Je kunt dan checken of dit ook zo is of dat je bepaalde onderdelen nader moet bestuderen.

Voorbeeldtoets 1

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 1 en antwoordbestand 1.

Vervolgens zie je per tijdvak hoe je scoort. En dus ook waar je nog kennis te kort komt. Het antwoordblad van voorbeeldtoets 1 bevat inhoudelijke toelichting. Deze toelichting zit alleen in het pdf bestand en niet in de online toets.

Voorbeeldtoets 2

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 2 en antwoordbestand 2.

Voorbeeldtoets 3

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 3 en antwoordbestand 3.

Voorbeeldtoets 4
Met het antwoordbestand zie je hoeveel vragen je goed/fout had. Het aantal goed beantwoorde opgaven bepaalt je totaalscore op de voorbeeldtoets. Het is niet mogelijk om aan te geven met welke score je de toets gehaald zou hebben. Je vindt wel een richtlijn in het antwoordbestand. Download voorbeeldtoets 4 en antwoordbestand 4.

Begrippenlijst
De begrippenlijst geschiedenis helpt je bij het bestuderen van de leerstof die je moet kennen voor de toetsen voor de pabo voor geschiedenis. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van alle begrippen uit de SLO-handreiking. De lijst bestaat uit een omschrijving van het begrip en een voorbeeld waarin het is toegepast. Download de Wordversie of Excelversie.

Er zijn diverse websites die je helpen om begrippen te leren, bijvoorbeeld door flashcards van de begrippen te maken. Eén daarvan is Studyblue. Lees in een handleiding hoe je de begrippenlijst uploadt in Studyblue en flashcards maakt.

De pabotoets geschiedenis haal je zo
Boek ISBN 9789046905043: € 22,50 (bestel)
E-book ISBN 9789046963425: € 22,50 (bestel)

Dit boek bevat ruim vierhonderd oefenopgaven. Het eerste deel behandelt de tien tijdvakken die de basis vormen voor de toetsen. Elk tijdvak start met de bijbehorende leerdoelen en een toelichting op de kernbegrippen. Het tweede deel omvat vijf proeftoetsen, die overeenkomen met de officiële toets. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Toets van de Dag
Je kunt je ook aanmelden voor de Toets van de Dag. Iedere dag krijg je dan een mail met vier meerkeuzevragen. Direct na beantwoording krijg je de uitslag met een verwijzing naar achtergrondinformatie bij de vraag.

Zelfstudie
In 7 stappen voorbereiden op de toelatingstoets met het studieplan geschiedenis