Veelgestelde vragen - Toelatingseisen

Veelgestelde vragen – Toelatingseisen

Iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond en naar de pabo wil, moet vanaf 1 augustus 2015 aan kenniseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit betekent dat ze moeten aantonen over genoeg kennis te beschikken over deze vakgebieden.

Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:

  • een havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
  • een havodiploma niet hebt gehaald, maar wel een voldoende voor dat vak op je cijferlijst hebt;
  • de toelatingstoets voor dat vak hebt gehaald;
  • de toetsing in het eerste jaar van inschrijving op de pabo succesvol hebt afgerond.

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, voor de poort van de pabo, dan wel in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal voor drie vakken toetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Let op: je hebt hoe dan ook een afgerond havo-diploma, mbo4-diploma, bachelorgraad of mastergraad (of 21+toets) nodig om te beginnen aan een hbo-opleiding. Daarnaast moet je aan de strengere toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek voldoen.

Buitenlandse diploma’s
Heb je een buitenlands diploma en wil je weten hoe het met de toelatingseisen en -toetse zit? Kijk bij de veelgestelde vragen over de toetsen.

Per 1 augustus 2015 gelden toelatingseisen voor de pabo’s. Dit betekent dat iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen te beschikken over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek om toegelaten te worden tot de pabo.

Uiteraard mag je je bij meerdere pabo’s aanmelden, maar dat betekent niet dat je vaker de toelatingstoetsen kunt maken. Als je slaagt voor een toets krijg je een certificaat dat landelijk geldig is voor 5 jaar. Als je zakt, kun je ieder vak één keer herkansen per instroomperiode.

Studenten die per vanaf 1 september 2022 willen beginnen met de pabo, moeten nog steeds voldoen aan de toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daar verandert dus niets aan. Wel moeten ze voor de start van de pabo één toets voor de betreffende vakken maken. Deze toets biedt hen inzicht in de beheersing van de inhouden van dat vak. Als studenten deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden, dan voldoen ze aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mogen ze beginnen met de pabo.

Als de toelatingstoetsen voor de poort nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student beginnen met de pabo. De student moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voldoen aan de extra toelatingseisen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten.

Alle studenten worden aangemoedigd om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen te halen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun studie.