Veelgestelde vragen - Toetalingseisen

Veelgestelde vragen – Toetalingseisen

Iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, die naar de pabo wil, moet vanaf 1 augustus 2015 aan kenniseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit betekent dat ze moeten aantonen over genoeg kennis te beschikken over deze vakgebieden.

Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:

  • je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
  • de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald.

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Buitenlandse diploma’s
Heb je een buitenlands diploma en wil je weten hoe het met de toelatingseisen en -toetse zit? Kijk bij de veelgestelde vragen over de toetsen.

Per 1 augustus 2015 gaan toelatingseisen gelden voor de pabo’s (pedagogische academie basisonderwijs). Dit betekent dat iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen te beschikken over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek om toegelaten te worden tot de pabo.

Uiteraard mag je je bij meerdere pabo’s aanmelden, maar dat betekent niet dat je vaker de toelatingstoetsen kunt maken. Als je slaagt voor een toets krijg je een certificaat dat landelijk geldig is voor een jaar en 9 maanden. Als je zakt, kun je ieder vak één keer herkansen per instroomperiode.