Studiemateriaal StudioPabo voor natuur en techniek

Studiemateriaal StudioPabo voor natuur en techniek

StudioPabo biedt gratis online lesmateriaal voor natuur en techniek voor havoleerlingen en mbo-studenten om zich voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo. Je vindt het materiaal op www.studiopabo.nl.

Opdrachten
Het lesmateriaal voor natuur en techniek bestaat uit zestig biologieopdrachten en veertig opdrachten NaSk (Natuur en Scheikunde). De opdrachten zijn verdeeld over de tien kernconcepten en behandelen alle leerdoelen die in de toelatingstoets voor de pabo aan bod kunnen komen.

De opdrachten zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd:

  • Vooraf: intro – leerdoelen – benodigde tijd
  • Aan de slag: stappenplan

De opdrachten zijn zo geschreven dat ze geschikt zijn voor zelfstudie. Voor het maken van opdrachten geldt dat de havoleerlingen en mbo-studenten een computer met internetverbinding nodig hebben.
In de opdrachten wordt regelmatig verwezen naar de Kennisbanken biologie en NaSk. Deze kennisbanken zijn online naslagwerken van alle relevante lesstof voor biologie en NaSk.

Toetsen
Bij ieder kernconcept zijn er toetsvragen en een antwoordmodel beschikbaar. Met deze vragen kun je zelf nagaan of je de behandelde stof voldoende beheerst.

www.studiopabo.nl