Studiemateriaal natuur en techniek

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoets natuur&techniek voor de poort van de pabo, dan wel de toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo, hebben verschillende uitgevers studiemateriaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de toelatingstoets van natuur en techniek voor de pabo. Het materiaal onder A dekt de SLO-leerdoelen voor natuur en techniek helemaal. Ons advies is om één van deze leermiddelen (een boek óf een digitaal leermiddel) te kiezen en je daarmee voor te bereiden op de toetsen. Daarnaast kun je nog de ondersteunende leermiddelen (zie onder B) gebruiken, waarvan een deel gratis is. Met behulp van het studieplan natuur en techniek kun je in 7 stappen een studieplan maken voor het voorbereiden op de toetsen voor natuur&techniek.

Handreiking SLO
In deze handreiking natuur&techniek staan de doelen die door de overheid zijn gekoppeld aan de extra toelatingseisen. De handreiking geeft aan wat je moet weten en kunnen.

Boeken

Natuuronderwijs inzichtelijk
Boek (ISBN 9789046907610): €37,95 (bestel)
E-book (ISBN 9789046969342): €37,95 (bestel)

Met Natuuronderwijs inzichtelijk kunnen pabostudenten zich de vakinhouden van de leergebieden Techniek, Duurzame ontwikkeling en Gezond gedrag eigen maken. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Basiskennis natuur & techniek
Boek (ISBN: 9789001896430): € 32,95 (bestel)
E-boek (ISBN: 9789001896447): € 24,75 (bestel)

Basiskennis Natuur en techniek leidt studenten stap voor stap naar het benodigde kennisniveau voor de landelijke toelatingstoets Natuur en Techniek voor de pabo. Het boek combineert de basiskennis van de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek en gaat in op nieuwe competenties als het onderzoekend en ontwerpendleren. Dit boek is bedoeld voor iedereen die basisschoolleerkracht wil worden, maar nog niet het juiste kennisniveau heeft op het gebied van natuur en techniek om toegelaten te worden tot de pabo. Bekijk de inhoudsopgave.

Digitaal materiaal

StudioPabo van StudioVO
Online lesmateriaal: gratis

Het lesmateriaal van StudioPabo bestaat uit opdrachten per thema om je door de studiestof heen te loodsen. Daar waar nodig krijg je theorie aangeboden, ondersteund door filmpjes en animaties. De opdrachten gaan uit van jouw kennis, toepassing, inzicht en creativiteit. Je wordt uitgedaagd om met de verworven kennis iets te doen. Zo train je kennis en inzicht. Het is geschikt voor jou als je leert door te doen. Een studiewijzer bevat tips voor het gebruik van de opdrachten en er zijn oefentoetsen per thema beschikbaar.

Via StudioPabo meld je je aan voor de Toets van de Dag (zie bij B).

Lees meer informatie over het materiaal van StudioPabo en/of ga naar www.studiopabo.nl voor het lesmateriaal zelf.

Er is ook (grotendeels gratis) materiaal ontwikkeld dat je kunt gebruiken ter aanvulling op één van bovenstaande materialen. Het kan een nuttige aanvulling zijn en je helpen bij je voorbereiding op de toets.

Voorbeeldtoetsen Cito
De voorbeeldtoetsen geven een goed beeld van de echte toelatingstoets. Je kunt ze op twee manieren gebruiken:

  • Als startpunt: wat weet ik al wel en waar moet ik me bij het leren dus op richten?
  • Als eindpunt: om te checken of je de stof voldoende beheerst.

Let op: Er zijn vier voorbeeldtoetsen per vak door Cito gemaakt die sterk lijken op de echte toelatingstoetsen. Het is daarom handig de toetsen niet allemaal achter elkaar te maken, maar er één of twee te bewaren voor het moment dat je denkt dat je de stof voldoende bestudeerd hebt. Je kunt dan checken of dit ook zo is of dat je bepaalde onderdelen nader moet bestuderen.

Voorbeeldtoets 1

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 1 en antwoordbestand 1.

Vervolgens zie je per kernconcept hoe je scoort. En dus ook waar je nog kennis te kort komt. Nieuw is dat het antwoordblad van voorbeeldtoets 1 inhoudelijke toelichting bevat. Deze toelichting zit alleen in het pdf bestand en niet in de online toets.

Voorbeeldtoets 2

Je bekijkt de toets in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 2 en antwoordbestand 2.

Voorbeeldtoets 3
Er zijn twee mogelijkheden:

Je bekijkt de toetsen in pdf, noteert je antwoorden en vergelijkt ze met de goede antwoorden op het antwoordblad. Download voorbeeldtoets 3 en antwoordbestand 3.

Voorbeeldtoets 4
Met het antwoordbestand zie je hoeveel vragen je goed/fout had. Het aantal goed beantwoorde opgaven bepaalt je totaalscore op de voorbeeldtoets. Het is niet mogelijk om aan te geven met welke score je de toets gehaald zou hebben. Je vindt wel een richtlijn in het antwoordbestand. Download voorbeeldtoets 4 en antwoordbestand 4.

Begrippenlijst
De begrippenlijst natuur en techniek helpt je bij het bestuderen van de leerstof die je moet kennen voor de toelatingstoets voor de pabo voor natuur en techniek. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van alle begrippen uit de SLO-handreiking. De lijst bestaat uit een omschrijving van het begrip en een voorbeeld waarin het is toegepast. Download de Wordversie of Excelversie.

Er zijn diverse websites die je helpen begrippen te leren, bijvoorbeeld door flashcards van de begrippen te maken. Eén daarvan is Studyblue. Lees in een handleiding hoe je de begrippenlijst uploadt in Studyblue en flashcards maakt.

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo
Boek ISBN 9789046907733: € 26,95 (bestel)
E-book ISBN: 9789046969786 (€26,95) bestel

De uitgave bevat bijna zevenhonderd oefenvragen met antwoorden, verwijzingen naar de corresponderende leerinhouden in het boek Natuuronderwijs inzichtelijk en extra uitleg bij vragen die meer inzicht vereisen. Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Toets van de Dag
Je kunt je aanmelden voor de Toets van de Dag. Iedere dag krijg je dan een mail met vier meerkeuzevragen. Direct na beantwoording krijg je de uitslag met een verwijzing naar achtergrondinformatie bij de vraag.

Zelfstudie
In 7 stappen voorbereiden op de toelatingstoets met het studieplan natuur en techniek.