Studenten

Wil jij naar de pabo? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft geen vrijstelling)? Dan moet je aan strengere toelatingseisen voldoen. Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Het gaat erom dat je de stof van deze vakken zo goed kent dat je het aan basisschoolkinderen kunt uitleggen.

Toelatingseisen
Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee.

 

Welke hulp is er voor jou?

Voor havo-leerlingen en mbo-studenten is tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar. Hiermee kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de toetsen.

  • Studiemateriaal: om je te helpen studeren is er studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen per vak).
  • Regionale bijscholingsprogramma’s: klassikale lessen, intensieve cursussen, zelfstudie met vragenuurtjes, digitale ondersteuning, et cetera helpen je bij de voorbereiding op de toetsen.
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen check je in hoeverre je nog kennis te kort komt (aardrijkskundegeschiedenisnatuur en techniek).
  • Begrippenlijsten: de begrippenlijsten helpen je bij het bestuderen van de leerstof die je moeten beheersen voor de toelatingstoetsen voor de pabo. De begrippenlijsten geven een overzicht van alle aardrijkskundegeschiedenis en natuurkunde begrippen uit de leerdoelen.
  • Toets van de Dag: iedere dag een mail ontvangen met vier vragen over een vakgebied? Meld je aan voor de Toets van de Dag (geschiedenisaardrijkskundenatuur en techniek).
  • Handreiking lees-, leer- en toetsstrategieën: de handreiking biedt een praktische aanpak om binnen het leren van de vakinhoud te werken aan je ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en toetstaken. Ook biedt de handreiking tips voor een effectievere toetsaanpak
  • Zelfstudie: als je geen gebruik wilt maken van het gratis regionale ondersteuningsaanbod kun je je voorbereiden op de toelatingstoets(en) door zelfstudie. Je kunt dan gebruik maken van de studieplannen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Voor wie?

  • Iedereen die in 2016, 2017 of 2018 wil instromen in de pabo kan de leermaterialen, voorbeeldtoetsen en Toets van de Dag gebruiken.
  • De gratis bijscholingsprogramma’s zijn bedoeld voor havo-leerlingen (ook in vavo) en mbo-studenten die in 2016, 2017 of 2018 willen instromen in de pabo.

Flyer

Download de flyer over de toelatingstoetsen en het ondersteuningsaanbod voor de pabo.

(Oefen)tips voor WisCAT
Voor rekenen en Nederlands komen er geen extra toelatingseisen. Dit komt omdat er voor alle havo- en mbo 4-opleidingen referentieniveaus Nederlands en rekenen zijn ingevoerd. In het eerste jaar van de pabo moeten alle studenten een rekentoets doen. Dit is de WisCAT. Het blijkt dat veel eerstejaars pabostudenten hier moeite mee hebben. Onderstaande documenten dienen als hulpmiddel voor studenten die naar de pabo willen of in het eerste jaar zitten en zich willen voorbereiden op de WisCAT.

•Tips voor studenten via zelfstudie
•Tips voor studenten met begeleiding van docenten