Studenten

Wil jij naar de pabo? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft geen vrijstelling)? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Het gaat erom dat je de stof van deze vakken zo goed kent dat je het aan basisschoolkinderen kunt uitleggen.

Toelatingseisen
Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee.

Welke hulp is er voor jou?

Voor havo-leerlingen en mbo-studenten is tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar. Hiermee kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de toetsen.

  • Studiemateriaal: om je te helpen studeren is er studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen per vak).
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen check je in hoeverre je nog kennis te kort komt (aardrijkskundegeschiedenisnatuur en techniek).
  • Begrippenlijsten: de begrippenlijsten helpen je bij het bestuderen van de leerstof die je moeten beheersen voor de toelatingstoetsen voor de pabo. De begrippenlijsten geven een overzicht van alle aardrijkskundegeschiedenis en natuurkunde begrippen uit de leerdoelen.
  • Toets van de Dag: iedere dag een mail ontvangen met vier vragen over een vakgebied? Meld je aan voor de Toets van de Dag (geschiedenisaardrijkskundenatuur en techniek).
  • Handreiking lees-, leer- en toetsstrategieën: de handreiking biedt een praktische aanpak om binnen het leren van de vakinhoud te werken aan je ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en toetstaken. Ook biedt de handreiking tips voor een effectievere toetsaanpak
  • Studieplannen: er is een studieplan voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Voor wie?

  • Iedereen die wil instromen in de pabo kan de leermaterialen, voorbeeldtoetsen en Toets van de Dag gebruiken.

Presentatievideo’s

Bij elk vakgebied zijn vijf presentatievideo’s gemaakt. In elke presentatie bespreekt een docent informatie die je helpt om je goed voor te bereiden op de toets van dat vak. De video’s gaan over doel en inhoud, het studieplan, de studiematerialen en de bespreking van de voorbeeldtoetsen I en II.

Bekijk de voorbereidingsvideo’s van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek.

Handige links

  • Ga naar studiekeuze123.nl voor informatie over opleiding, werk, pabo’s en open dagen
  • Een lijst met pabo’s in Nederland vind je op paboweb.nl/pabo
  • Ga naar onderwijsloket.com voor informatie over de pabo, bevoegdheden, (studie)kosten en salaris