Studenten

Wil jij naar de pabo? En heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft geen vrijstelling)? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten laten zien dat ze genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Toelatingseisen
Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee. Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan deze extra toelatingseisen. Dit kan door voor de poort van de pabo de toelatingstoetsen voor deze vakken succesvol af te ronden. Als dit niet lukken, dan mag je beginnen met de pabo en heb je de mogelijkheid om hier in het eerste jaar van inschrijving alsnog aan te voldoen. Let op, als dit niet lukt, dan moet je de pabo verlaten.

Welke hulp is er voor jou?

Voor havo-leerlingen en mbo-studenten is hulp beschikbaar. Hiermee kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo en de toetsing in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. Weet dat op het mbo het keuzedeel Voorbereiding Pabo aan wordt geboden om je voor te bereiden op de toetsen. De pabo’s bieden ondersteuning aan ter voorbereiding op de toetsen voor de poort en in het eerste jaar van inschrijving. In elk geval worden er landelijke, digitale trainingen georganiseerd in november en in juni. Meer informatie hierover vind je op deze website.

  • Studiemateriaal: om je te helpen studeren is er studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen per vak).
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen ga je na in hoeverre je de inhouden van dat vak al onder de knie hebt.  (aardrijkskundegeschiedenisnatuur&techniek).
  • Begrippenlijsten: de begrippenlijsten helpen je bij het bestuderen van de leerstof die je moeten beheersen voor de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo, dan wel de toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. De begrippenlijsten geven een overzicht van de begrippen van de vakken aardrijkskundegeschiedenis en natuurkunde uit de leerdoelen.
  • Toets van de Dag: iedere dag een mail ontvangen met vier vragen over een vak? Dan kun je jezelf aanmelding voor Toets van de Dag (geschiedenisaardrijkskundenatuur&techniek)
  • Handreiking lees-, leer- en toetsstrategieën: de handreiking biedt een aanpak om bij het leren van de vakinhoud te werken aan je ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en toetstaken. Ook biedt de handreiking tips voor een effectieve toetsaanpak
  • Studieplannen: er is een studieplan voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Voor wie?

Iedereen die de toelatingstoetsen voor de start van de pabo, of in het eerste jaar van inschrijving nog toetsen moet maken om te voldoen aan de extra toelatingseisen, kan deze leermaterialen gebruiken.

Voorbereidingsvideo’s

Bij elk vakgebied zijn vijf presentatievideo’s gemaakt. In elke presentatie bespreekt een docent informatie die je helpt om je goed voor te bereiden op de toets van dat vak. De video’s gaan over doel en inhoud, het studieplan, de studiematerialen en de bespreking van de voorbeeldtoetsen I en II.

Bekijk de voorbereidingsvideo’s van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek.

Handige links

  • Ga naar studiekeuze123.nl voor informatie over opleiding, werk, pabo’s en open dagen
  • Een lijst met pabo’s in Nederland vind je op paboweb.nl/pabo
  • Ga naar onderwijsloket.com voor informatie over de pabo, bevoegdheden, (studie)kosten en salaris