Goed voorbereid naar de pabo

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je één of meer toelatingstoetsen behalen om toegelaten te worden tot de pabo. Die toetsen je kennis in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Op deze website vind je tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen.

Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Schrijf je in voor landelijke ondersteuning

In week 48 en 49 is er digitaal ondersteuningsaanbod voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek ter voorbereiding op de toelatingstoetsen.

Meer info

Maatregelen ter bestrijding van het corona-virus

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben gevolgen voor de instroom in de pabo en de planning van de toelatingstoetsen.

Meer info

Studiemateriaal

Er is studiemateriaal ontwikkeld waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen. De basis voor het studiemateriaal vormden de handreikingen per vakgebied van SLO met daarin onder andere de leerdoelen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

logos