Goed voorbereid naar de pabo

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je één of meer toelatingstoetsen behalen om toegelaten te worden tot de pabo. Die toetsen je kennis in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Op deze website vind je tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen.

Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Voorbereiding op de toelatingstoetsen

Om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen vind je op deze website allerlei studiematerialen.
Wil je lessen volgen? Schrijf je dan in voor het keuzedeel ‘Voorbereiding Pabo’ op een mbo-school of vraag op een pabo naar de mogelijkheden voor korte ondersteunende cursussen. Bovendien wordt twee keer per jaar landelijke ondersteuning georganiseerd, waarvoor je jezelf via deze website in kunt schrijven.

Ook zijn er bij elk vakgebied zijn vijf voorbereidingsvideo’s gemaakt. In elke video bespreekt een docent informatie die je helpt om je goed voor te bereiden op de toets van dat vak. De video’s gaan over doel en inhoud, het studieplan, de studiematerialen en de bespreking van een van de voorbeeldtoetsen.

Bekijk de voorbereidingsvideo’s van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek

Instroom onder voorwaarden en de toelatingstoetsen

Studenten die naar de pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Deze studenten moeten dan wel voor 1 januari 2022 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten.

Meer info

Studiemateriaal

Er is studiemateriaal ontwikkeld waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen. De basis voor het studiemateriaal vormden de handreikingen per vakgebied van SLO met daarin onder andere de leerdoelen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

logos