Goed voorbereid naar de pabo

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Dit kan door voor de start van de pabo de toelatingstoetsen voor deze vakken succesvol af te ronden. Lukt dit niet, dan heb je de mogelijkheid om hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo alsnog aan te voldoen. We raden je sterk aan om de toetsen voor de start van de pabo af te ronden, zodat je tijdens de opleiding jouw volledige aandacht op de studie kunt richten. Op deze website vind je informatie over de toetsen en studiematerialen om je hierop voor te bereiden.

Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Voorbereiding op de toelatingstoetsen

Om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo en de toetsing in het eerste jaar van inschrijving op de pabo, vind je op deze website studiematerialen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek.
Op het mbo bereidt het keuzedeel ‘Voorbereiding Pabo’ voor op de toelatingstoetsen. Mogelijk biedt ook een pabo korte, ondersteunende cursussen voor de toelatingstoetsen aan. Bovendien wordt twee keer per jaar landelijke ondersteuning georganiseerd, waarvoor je jezelf via deze website in kunt schrijven.
Ook zijn er voor elk vak voorbereidingsvideo’s gemaakt. In deze video’s bespreekt een docent informatie die je helpt om je goed voor te bereiden op de toets van dat vak. De video’s gaan per vak over de inhoud, het studieplan, de studiematerialen en de bespreking van een van de voorbeeldtoetsen.

Bekijk de voorbereidingsvideo’s van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek

Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Met ingang van 1 september 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop studenten laten zien te voldoen aan de extra toelatingseisen voor de pabo:

– Voor de start van de pabo in studiejaar 2023-2024 hebben studenten één kans per vak om de toelatingstoetsen te maken. Op deze manier krijgen studenten een gerichte terugkoppeling van de beheersing van de inhoudelijke stof van dat vak. Studenten moeten gebruik maken van deze toetskans per vak. Als een toets wordt gehaald, dan voldoen studenten daarmee aan de extra toelatingseisen voor de pabo.

– Als de toetsen voor een of meerdere vakken nog niet zijn behaald, dan mogen deze studenten beginnen met de pabo, maar moeten ze in het eerste jaar van inschrijving alsnog voldoen aan de extra toelatingseisen voor de pabo. Ze krijgen hier twee toetskansen voor. Als dat niet lukt, dan moet de student de opleiding verlaten.

Studiemateriaal

Er zijn studiematerialen ontwikkeld waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo en de toetsing in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. De basis voor het studiemateriaal vormen de handreikingen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), waarin onder andere de leerdoelen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek zijn opgenomen.

Nieuws

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

logos