Goed voorbereid naar de pabo

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je één of meer toelatingstoetsen behalen om toegelaten te worden tot de pabo. Die toetsen je kennis in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Op deze website vind je tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen.

Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Voorbereiding op de toelatingstoetsen

Om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen vind je op deze website allerlei studiematerialen.
Wil je lessen volgen? Schrijf je dan in voor het keuzedeel ‘Voorbereiding Pabo’ op een mbo-school of vraag op een pabo naar de mogelijkheden voor korte ondersteunende cursussen.

“Het is heel erg leerzaam. De lessen zijn erg handig. Omdat het wel veel stof is, is zelfstudie ook belangrijk.” – Jari de Jong

Schrijf je in voor landelijke ondersteuning in Utrecht

In week 50 en 51 is er ondersteuningsaanbod voor mbo-studenten die het keuzedeel Voorbereiding Pabo niet volgen en voor aspirant-studenten deeltijd pabo.

Meer info

Studiemateriaal

Er is studiemateriaal ontwikkeld waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen. De basis voor het studiemateriaal vormden de handreikingen per vakgebied van SLO met daarin onder andere de leerdoelen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek).

logos