Goed voorbereid naar de pabo

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Dit kan door voor de start van de pabo de toelatingstoetsen voor deze vakken succesvol af te ronden. Lukt dit niet, dan heb je de mogelijkheid om hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo alsnog aan te voldoen. We raden je sterk aan om de toetsen voor de start van de pabo af te ronden, zodat je tijdens de opleiding jouw volledige aandacht op de studie kunt richten. Op deze website vind je informatie over de toetsen en studiematerialen om je hierop voor te bereiden.

Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek.

Landelijke ondersteuning voor de toelatingstoetsen

In week 45, 46 en 47 wordt (gratis) landelijke ondersteuning aangeboden ter voorbereiding op de afname van de toelatingstoetsen in november 2022. Deze ondersteuning duurt per vak tweeënhalve dag. Daarnaast moet je ter voorbereiding op de toelatingstoetsen ook altijd zelf aan de slag met zelfstudie.

Let op! De trainingen worden digitaal via MS Teams aangeboden, stel je daarop in!

1. Ben jij mbo-student en wil je naar de pabo?

Schrijf je dan in voor de ondersteuning. Deze ondersteuning duurt per vak tweeënhalve dag en vindt plaats tussen dinsdag 8 november en vrijdag 25 november 2022. 

Inschrijven

2. Ben je havist en wil je naar de pabo? Of wil je de deeltijd-pabo volgen en heb je geen afgeronde hbo- of wo-opleiding?

Schrijf je dan in voor de ondersteuning. Deze ondersteuning duurt per vak tweeënhalve dag en vindt plaats tussen dinsdag 8 november en vrijdag 25 november 2022.

Inschrijven

Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Met ingang van 1 september 2022 verandert er iets rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Voor de start van de pabo in studiejaar 2022-2023 hebben studenten twee kansen om de toelatingstoets te maken. Studenten moeten gebruik maken van ten minste één van deze twee kansen. Als een toets wordt gehaald, dan voldoen studenten daarmee aan de extra toelatingseisen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken nog niet zijn behaald, dan mogen deze studenten beginnen met de pabo, maar moeten ze in het eerste jaar van inschrijving alsnog voldoen aan de extra toelatingseisen. Als dat niet lukt, dan moet de student de opleiding verlaten.

Meer info

Studiemateriaal

Er zijn studiematerialen ontwikkeld waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo en de toetsing in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. De basis voor het studiemateriaal vormen de handreikingen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), waarin onder andere de leerdoelen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek zijn opgenomen.

Nieuws

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

logos