Verlenging en intensivering project Instroom pabo

De minister van OCW heeft maandag 31 oktober 2016 een verlenging en intensivering van het project Instroom pabo aangekondigd. De intensivering van het project is bedoeld om potentiële studenten nog beter voor te bereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld door hen meer persoonlijke begeleiding te bieden. Ook kunnen mbo-scholen investeren in de professionalisering van docenten die de pabo-keuzedelen gaan vormgeven. Daarnaast krijgen zij en de pabo’s de mogelijkheid extra in te zetten op het werven van mbo-studenten uit niet-verwante opleidingen. De verlenging biedt studenten die komend studiejaar nog geen gebruikmaken van keuzedelen, de kans zich goed voor te bereiden op de toelatingstoetsen.

Elke regio kan intensiveringsactiviteiten aanvragen bij de landelijk projectleider. Regionale projectleiders, mbo-scholen en pabo’s zijn hierover nader geïnformeerd.