Studiemateriaal LesTV Pabo voor aardrijkskunde

Studiemateriaal LesTV Pabo voor aardrijkskunde

LesTV Pabo is een online trainingsinstrument waarmee je je voorbereidt op de toelatingstoets voor de pabo. De inhoud van de online lessen is afgestemd op de eisen die pabo’s stellen, zoals omschreven in de leerdoelen. Je vindt het lesmateriaal op www.lestvpabo.nl.

Aankoopvormen
Voor LesTV Pabo bestaan twee verschillende manieren om de vakgebieden aan te schaffen. Er kan een methodelicentie afgesloten worden en de vakgebieden kunnen ook individueel aangekocht worden.

  1. Individuele aankoop – voor de student
    Aspirant-pabostudenten kunnen zelf het vakgebied aanschaffen. Dit kost €39,95 per persoon per vakgebied. Je krijgt gerichte theorie en opdrachten aangeboden. Je werkt op je pc, laptop, tablet of smartphone en op het moment en de plek die jij wil. LesTV Pabo is powered by Cito. Bestel de modules en ga direct aan de slag!
  2. Methodelicentie – voor de docent
    Docenten kunnen een methodelicentie bestellen voor hun hele klas. Aan de hand van uitdagende video’s, teksten, vragen en opdrachten werken aankomende pabostudenten in een online leeromgeving. Zo bereiden zij zich onder begeleiding van een docent voor op de toelatingstoets. De kosten bedragen € 14,50 per persoon per vakgebied. Lees meer op www.lestvpabo.nl.

Meer informatie
Meer informatie over het afsluiten van een methodelicentie of over een individuele aankoop? Neem contact op met LesTV Pabo via het telefoonnummer: 0346-219 220 of stuur een e-mail naar: info@lestvpabo.nl.

Bekijk de demo’s van de vakgebieden voor een korte impressie. Voor docenten is er een proeflicentie van twee weken beschikbaar om kennis te maken met het lesmateriaal.

www.lestvpabo.nl