Toelatingstoetsen

Per vakgebied (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) is er een toelatingstoets. Deze toets meet of je de kennis en vaardigheden hebt, die je bij het begin van de pabo nodig hebt om de opleiding met succes af te kunnen ronden. De toetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4 (maar andere inhoud). Met de toelatingstoets bekijkt de pabo of jouw kennis voldoende is. Wil je weten hoe de toetsen er uit zien? Maak dan de oefentoetsen van Cito (ak, gs en n&t).

Digitale toetsen
De toetsen zijn digitaal en maak je op de pabo van jouw keuze. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt maximaal anderhalf uur. Als je een dyslexieverklaring hebt, krijg je een half uur extra om een toets te maken. De (positieve-) uitslag van een toets blijft een jaar en negen maanden geldig. De organisatie en uitvoering van de toetsen is in handen van Cito en de pabo’s.

Inschrijven voor de toelatingstoetsen
Inschrijven voor de toelatingstoetsen gaat via de pabo waar je je aangemeld hebt. Heb je dit nog niet gedaan? Ga dan naar www.studielink.nl. Van de pabo krijg je per e-mail een bericht met daarin alle informatie voor het inschrijven en ook nog eens kort de richtlijnen. In het bericht staat ook een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Aanmelding bij meerdere pabo’s
Als je je bij meerdere pabo’s hebt aangemeld dan krijg je waarschijnlijk meerdere exemplaren van inschrijfmail. Je kunt je echter maar één keer voor een toets inschrijven. Wanneer je vaker dan één keer per vak inschrijft, worden de extra inschrijvingen automatisch geannuleerd. Je hebt recht op een herkansing voor één van de vakken (of voor het vak) waarvoor je niet geslaagd bent.

Wacht niet te lang met inschrijven, dan heb je nog keuze bij het bepalen van de afnamedag, plaats en tijd. Overigens kun je je maximaal 90 dagen van te voren inschrijven voor een toelatingstoets.

Belangrijk: Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige inschrijving voor de juiste toetsen. Lees daarom ook de richtlijnen (o.a. toelatingseisen) bij de informatie over het inschrijven goed door.
Hou rekening met het feit dat je je tot 2 werkdagen voor aanvang van de toetsperiode in kunt schrijven! Bijvoorbeeld: inschrijven voor de toetsperiode in juni 2016 is tot en met 1 juni 2016 mogelijk.

Inschrijfsysteem van Cito
Cito gebruikt bij het inschrijfsysteem voor de toelatingstoetsen het begrip ‘boeking’. Een boeking is de inschrijving voor een toelatingstoets. Bekijk een voorbeeld met een toelichting van het systeem.

Toetsvensters
Er zijn het komende studiejaar veel verschillende toetsvensters. Dit zijn perioden waarin pabo’s de mogelijkheid bieden om op hun locatie(s) de toelatingstoetsen te maken:

2017

 • 9 tot en met 13 januari
 • 3 tot en met 8 april
 • 6 tot en met 12 juni
 • 10 tot en met 15 juli
 • 14 tot en met 16 augustus
 • 6 t/m 10 november

2018

 • 8 t/m 12 januari
 • 9 t/m 14 april
 • 4 t/m 9 juni
 • 9 t/m 14 juli
 • 13 t/m 15 augustus
 • 5 t/m 9 november

Per pabo kan de exacte datum van de toelatingstoetsen verschillen, maar het valt altijd in de genoemde periode. Ook is het mogelijk dat een pabo geen mogelijkheden voor toetsafname biedt in één van de toetsvensters, je kunt dan eventueel wel bij een andere pabo terecht. Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat landelijk een jaar en 9 maanden geldig is bij alle pabo’s. Je kunt derhalve zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet.

Februari-instroom
Een aantal pabo’s heeft de mogelijkheid om in februari in te stromen. Als je je niet kwalificeert voor de februari instroom kun je aanmelden voor de september-instroom van 2016 en opnieuw de toelatingstoetsen maken.

Spreiding bij het maken van de toetsen
Je hoeft niet alle toetsen in dezelfde toetsperiode (toetsvenster) te maken. Je kunt ervoor kiezen om iedere toets in een andere periode te maken.

Herkansing
Je hebt recht op een herkansing voor één van de vakken (of voor het vak) waarvoor je niet geslaagd bent. Als je voor het eerst de toetsen maakt in augustus is er vanzelfsprekend geen recht meer op een herkansing. Als je dan (één van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding.

Assessment
Indien je, na het benutten van de herkansingsmogelijkheid, voldoet aan twee van de drie toelatingseisen (m.a.w. je hebt één toets niet gehaald) dan kan de hogeschool besluiten je uit te nodigen voor een assessment. Op deze manier heb je nog een extra kans om alsnog aan te tonen te voldoen aan de toelatingseisen voor het specifieke vak. Voor informatie over de wijze waarop het assessment door de betreffende pabo wordt ingevuld, dien je contact op te nemen met de pabo zelf.

Uitslag
De uitslag van een toelatingstoets wordt uiterlijk drie weken na de laatste dag van de toetsperiode per post verzonden. De uitslag van de herkansingen in periode 6 wordt, eveneens per post, enkele dagen na afloop van die periode verstrekt.

De toelatingstoetsen voor de pabo zijn uitdrukkelijk geen examens. Ze zijn bedoeld om te meten of je over voldoende kennis over de betreffende vakken beschikt om in te stromen.

Er is een zorgvuldige procedure met allerlei mensen uit het onderwijsveld om te bepalen waar de toelatingsgrens ligt. Als je na het maken van de toets wilt weten waar je nog iets tekort komt, kun je de oefentoetsen maken die op de website van Cito staan. Zo krijg je een idee van de vraagstelling en het niveau. Je kunt dan zelf ervaren waar je nog iets bij te leren hebt. Let op: Er zijn slechts drie voorbeeldtoelatingstoetsen per vak door Cito gemaakt.

Achteraf is er geen inzagemogelijkheid voor de gemaakte toets. De vragen worden niet openbaar gemaakt; het zijn geen (openbare) examens.