Toelatingstoetsen

Wil je gaan studeren aan de pabo? Je hebt dan een afgerond havo-diploma, mbo4-diploma, bachelor- of mastergraad  of 21+toets nodig. Daarnaast moet je aan de extra toelatingseisen voldoen. Bekijk hier of je voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur&techniek aan deze toelatingseisen voldoet. Als dat niet zo is dan moet je hier nog toelatingstoetsen voor de poort, dan wel toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voor moet maken om definitief te worden toegelaten. Als dit niet lukt, dan moet je de pabo verlaten.

Aanmelden
Wanneer je je via studielink aanmeldt voor een pabo-opleiding, ontvang je van de pabo waar jij je hebt ingeschreven een link om je aan te melden voor de toelatingstoetsen die voor jou van toepassing zijn. Belangrijk: je bent als aspirant pabo-student zelf verantwoordelijk voor het plannen van deze toetsen.

Toelatingstoets
Pabo’s organiseren de toelatingstoetsing tijdens vastgestelde toetsperioden (toetsvensters) op de eigen locaties. De toets ziet er als volgt uit:
– digitale toets: 60 meerkeuzevragen per vak.
– toetsduur: 90 minuten per toets
(120 minuten als je een dyslexieverklaring hebt en de dyslexie-variant van een toets boekt).
– een behaald certificaat is 5 jaar geldig, ook met terugwerkende kracht.

Toetskansen

Studenten die willen beginnen met de pabo, moeten  voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor de start van de pabo in studiejaar 2022-2023 hebben studenten twee kansen per vak om de toelatingstoets te maken. Ze moeten gebruik maken van ten minste één van deze twee kansen per vak. Voor de start van de pabo in studiejaar 2023-2024 hebben studenten één kans per vak om de toelatingstoets te maken. Ze moeten gebruik maken van deze kans per vak, de uitslag van deze toetsen geeft studenten namelijk informatie over de beheersing van de vereiste kennis. De pabo waar de studie wordt gevolgd kan deze informatie ook gebruiken om gerichte ondersteuning te bieden ter voorbereiding op de toetsing in het eerste jaar van inschrijving. Studenten die voor de start van de opleiding een toelatingstoets voldoende afronden laten daarmee zien aan de extra toelatingseisen voor dat vakgebied te voldoen. Zij zijn dan vrijgesteld van verdere toetsing ten aanzien van de extra toelatingseisen voor dat vak in het eerste jaar van inschrijving.

Als de toelatingstoetsen voor de poort nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student wel beginnen met de pabo. De student moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voldoen aan de extra toelatingseisen. De student heeft hier opnieuw twee kansen voor per vak. Studenten kunnen zich inschrijven voor de tweede toetsafname, als er een onvoldoende resultaat bij de eerste afname is behaald. Elke toelatingstoets kan alleen in zijn geheel worden herkanst, het is niet mogelijk dit per domein te doen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten.

Alle studenten worden nadrukkelijk aangemoedigd om voor de start van de opleiding al te laten zien dat zij aan de extra toelatingseisen voldoen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun studie.

Toetsvensters 

Toetsvensters voor 1 februari 2024

toetsvenster aanmelden 
mogelijk t/m
toetsafnames uitslag wordt uiterlijk verzonden op
oktober 2023 do 5 okt 2023 ma 09 okt t/m vr 13 okt 2023 di 17 okt 2023
nov/dec 2023 do 23 nov 2023 ma 27 nov t/m vr 01 dec 2023 di 5 dec 2023
januari 2024 do 18 jan 2024 ma 22 jan t/m vr 26 jan 2024 di 30 jan 2024

 

Toetsvensters voor 1 september 2024

toetsvenster aanmelden 
mogelijk t/m
toetsafnames uitslag wordt uiterlijk verzonden op
april 2024 do 04 apr 2024 ma 08 apr t/m vr 12 apr 2024 di 16 apr 2024
juni 2024 do 06 jun 2024 ma 10 jun t/m vr 14 jun 2024 di 18 jun 2024
juli 2024 do 04 jul 2024 ma 08 jul t/m vr 12 jul 2024 di 16 jul 2024
augustus 2024 ma 19 aug 2024 do 22 aug t/m wo 28 aug 2024 vr 30 aug 2024

 

Aanmelden voor toelatingstoetsing
Je ontvangt van de pabo waar je bent aangemeld de link naar het boekingssysteem.
Lees hier de handleiding voor het boekingssyteem ‘PABO toelatingstoets boeken’ bij Cito.

 • wanneer:
  – een afname kun je vanaf 90 dagen vóór de toetsdatum boeken;
  – je hoeft niet alle toelatingstoetsen in dezelfde toetsperiode te maken; dat mag gespreid;
  – je mag meerdere toelatingstoetsen op één dag na elkaar plannen;
  – je mag niet meerdere toetsen op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip plannen.
 • waar: je mag toelatingstoetsen op iedere locatie maken, resultaten zijn landelijk geldig (je mag de toetsen dus maken op een andere pabo dan waar je de opleiding wilt volgen).
 • aangemeld? een aanmelding is gelukt, als je een (automatische) mailbevestiging hebt ontvangen en over een boekingsnummer beschikt
 • heb je meer aanmeldingen dan het voor jou toegestane aantal toetskansen, dan kun je je niet meer aanmelden.
 • omboeken van datum/toetslocatie of annuleren van een inschrijving is mogelijk tot 2 werkdagen voor de start van de toetsweek.
 • no show is een geboekte toetsafname waar je zonder bericht niet aanwezig bent geweest. Een no show telt als toetskans.
 • ziekmelding: vóór begin van de afname melden via klantenservice@cito.nl.

Uitslag
De uitslag wordt per email bekend gemaakt op de eerstvolgende dinsdag na elk toetsvenster. Als je bent gezakt, dan ontvang je een mail waarin de resultaten en de feedback per kernthema (aardijkskunde), tijdvak (geschiedenis) en/of kernconcept (natuur&techniek) zijn vermeld. Als je bent geslaagd, dan worden de benodigde documenten via de post naar je toegestuurd.

Er is voor toelatingstoetsen geen inzagemogelijkheid
De toelatingstoetsen-pabo zijn geen (openbare) examens dus je hebt geen inzagemogelijkheid. Wel krijg je een terugkoppeling per kernthema (aardijkskunde), tijdvak (geschiedenis) en/of kernconcept (natuur&techniek), zodat je kunt zien op welke onderdelen je nog te kort komt en extra inspanningen moet leveren.

Vragen
Mocht je over de inschrijving voor de toelatingstoetsen een specifieke vraag hebben, lees dan eerst de antwoorden op de veelgestelde vragen door. Mocht dit onvoldoende duidelijkheid bieden, mail dan CITO via klantenservice@cito.nl.