Vakkenpakket havo leerlingen

Havo-leerlingen moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma.

Vakkenpakket kiezen

Als je met een havo-diploma naar de pabo wilt dan moet je voldoen aan de extra toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, als die niet in jouw vakkenpakket zitten (voor natuur en techniek is het voldoende als je examen hebt gedaan in biologie, natuurkunde of natuur, leven en technologie).

Weet je al zeker dat je naar de pabo wilt, dan is het handig om jouw vakkenpakket zo samen te stellen dat je geen toelatingstoetsen hoeft te doen. In het schema hieronder staat hoe je optimaal gebruik kunt maken van de keuzemogelijkheden bij jouw profiel. Let op: niet alle havo-scholen bieden alle keuzemogelijkheden aan en soms hebben scholen zelf een invulling gekozen voor het keuze examenvak. Overleg hierover met je decaan of studiebegeleider.

Profiel Verplicht profielvak Profiel keuzevak Vrije deel met tenminste één keuze examenvak en mogelijkheid tot een extra examenvak
cultuur en maatschappij geschiedenis aardrijkskunde biologie, of natuurkunde of NLT
economie en maatschappij geschiedenis aardrijkskunde biologie, of natuurkunde of NLT
natuur en gezondheid biologie aardrijkskunde geschiedenis
natuur en techniek natuurkunde geen keuze uit vakken toelatingstoets mogelijk aardrijkskunde