Rapportage enquête onder docenten ondersteuningsaanbod instroom pabo

Welke leermiddelen gebruiken de docenten die les geven in het ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo? En hoe ervaren zij de ondersteuning vanuit het
project? Dat leest u in deze Rapportage docenten ondersteuningsaanbod (juni 2018)

Het ondersteuningsaanbod is in het kader van het project Instroom pabo georganiseerd voor havoleerlingen en mbo-­‐studenten die naar de pabo willen en
toelatingstoetsen moeten maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek.

De bevindingen in deze rapportage zijn het resultaat van een onafhankelijke analyse van de vragenlijsten die docenten hebben ingevuld