Privacystatement

Het project Instroom pabo respecteert en beschermt de privacy conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WPB). Meer informatie over de WBP kun je vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.