Ondersteuningsaanbod Utrecht

Ondersteuningsaanbod Utrecht

Voor geïnteresseerden in de februari-instroom van de Pabo biedt het landelijk ondersteuningsprogramma Instroom Pabo in december een extra ondersteuningsaanbod voorafgaand aan het toetsvenster in januari.
Dit aanbod zal bestaan uit een intensief aanbod van twee aansluitende dagen waarop steeds één van de drie vakken wordt aangeboden (aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek). Het ondersteuningsaanbod wordt aangeboden op de Marnix Academie in Utrecht.

Het aanbod per vak gaat alleen door als minimaal acht deelnemers zich inschrijven. Er is plek voor maximaal 35 deelnemers. Op 13 december wordt bekeken of er voldoende aanmeldingen zijn binnengekomen en of het aanbod definitief door zal gaan. Deelnemers die zich hebben ingeschreven ontvangen hierover bericht.

Inschrijven


Ondersteuningsaanbod aardrijkskunde

Duur: twee aansluitende dagen
Planning: vrijdag 22 en zaterdag 23 december 2017 van 8:30 tot 17:00 uur.
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht

Ondersteuningsaanbod geschiedenis = VOL, inschrijven is niet meer mogelijk.
Duur: twee aansluitende dagen
Planning: maandag 18 en dinsdag 19 december 2017 van 8:30 tot 17:00 uur
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht

Ondersteuningsaanbod natuur en techniek = VOL, inschrijven is niet meer mogelijk.
Duur: twee aansluitende dagen
Planning: woensdag 20 en donderdag 21 december 2017 van 8:30 tot 17:00 uur
Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht