Mbo- en hogescholen lanceren doorstroomprogramma’s voor de pabo

‘Gelijke kansen in het onderwijs zijn belangrijk. Als blijkt dat de diversiteit op de pabo’s in de grote steden daalt, is dat iets wat wij gezamenlijk moeten aanpakken.’ Dat is de missie van de mbo-scholen en pabo’s uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam die op 7 maart de de mbo-pabo doorstroomprogramma’s lanceerden. Hierdoor kunnen aspirant pabo-studenten, naast het reguliere ondersteuningsaanbod van het project Instroom pabo, per september 2017 starten met een aanvullend onderwijsprogramma. Zo vergroten de studenten hun kansen om te slagen voor de toelatingstoetsen en de pabo succesvol te doorlopen.  

De deelnemende scholen en minister Bussemaker onderstreepten het belang van het ondersteuningsaanbod en de doorstroomprogramma’s tijdens de bijeenkomst . Zij benadrukten de noodzaak van een kwalitatief goede pabo-opleiding. De toelatingseisen helpen daarbij.

Het studiesucces van mbo’ers aan de pabo loopt gelijk op met van de havisten, schreef de minister eerder dit jaar in een Kamerbrief. Toch merken de scholen in de grote steden nogal eens dat in de praktijk een bepaalde groep gemotiveerde studenten zich door de toelatingseisen laat afschrikken of de toelatingstoets niet haalt. Dit zijn studenten die vanuit het mbo willen instromen of studenten met een migratieachtergrond. Terwijl juist in de grote steden de behoefte aan goede leerkrachten met een diverse achtergrond de komende jaren groeit.

Het ministerie van OCW stelt daarom de komende twee jaar voor de drie groten steden subsidie beschikbaar voor de extra doorstroomprogramma’s. Deelname aan het programma is niet verplicht en vooral bedoeld voor mbo-studenten met een andere vooropleiding dan mbo Onderwijsassistent.

De ontwikkeling van de doorstroomprogramma’s is op dit moment in volle gang, zodat studenten in september kunnen deelnemen. De opleidingen van de deelnemende scholen verspreiden informatie over aanmelden.

Deelnemers Amsterdam: ROC van Amsterdam, ROC TOP Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en IPabo.
Deelnemers Den Haag: ROC Mondriaan, ROC Leiden, ID College, Haagsche Hogeschool, Hogeschool Inholland.
Deelnemers Rotterdam: ROC Zadkine College, ROC Albeda, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Minister Bussemaker in gesprek met pabo-studenten