Lees-, leer- en toetsstrategieën voor aspirant pabo-studenten

Naast inhoudelijke kennis van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek vraagt de toelatingstoets voor de pabo van aspirant-studenten goede leer-, lees- en toetsvaardigheid. Om studenten hier nog beter op voor te bereiden heeft het project Instroom pabo twee handreikingen laten ontwikkelen door Wilma van Westen: één voor docenten en één voor studenten die zich via zelfstudie voorbereiden op de toelatingstoetsen.

De handreikingen bieden een praktische aanpak om binnen het leren van de vakinhoud te werken aan de ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en toetstaken. Ook bieden ze tips voor een effectievere toetsaanpak. Dit biedt aspirant pabo-studenten niet alleen een hogere kans op het behalen van de toelatingstoetsen, maar legt ook de basis van leer- en leesvaardigheid op hbo niveau.

De handreiking voor studenten staat onder algemene informatie. De handreiking voor docenten en het verantwoordingsdocument vindt u onder materialen voor docenten.