Landelijke ondersteuning voor de toelatingstoetsen

Inschrijven aspirant-student havo-instroom en deeltijd pabo

De ondersteuning ter voorbereiding op de toetsen wordt in week 42 en in week 43 aangeboden. Inschrijving is niet vrijblijvend, je bereidt je inhoudelijk voor op de bijeenkomsten en er wordt een actieve bijdrage verwacht.

Door middel van onderstaand inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden voor de ondersteuning. Hieronder volgt een korte toelichting, vervolgens kun je een aantal gegevens invullen die we nodig hebben om je inschrijving te registreren en contact met je op te nemen

Week 42 en 43: tussen maandagochtend 12 oktober en vrijdag 23 oktober vindt de inhoudelijke ondersteuning plaats. Per vak krijg je tweeëneenhalve dag les van een pabo-docent in:

  • Aardrijkskunde – woensdagochtend 14 oktober, donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober
  • Natuur & techniek – maandag 12 oktober, dinsdagmiddag 13 oktober en maandag 19 oktober
  • Geschiedenis – woensdagmiddag 14 oktober, dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober

Je hoeft de toelatingstoets(en) niet te maken, en dus de ondersteuning niet te volgen, als:

  • Je een havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • Je geen havodiploma hebt, maar wel havo-eindexamen hebt gedaan en een voldoende hebt gehaald voor dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • Je een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
  • Je de toelatingstoets voor dat vakgebied al hebt gehaald (certificaat blijft 5 jaar geldig).

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, anders ben je niet toelaatbaar op de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-afgestudeerden op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-afgestudeerden meestal één of twee.

 

Inschrijving aspirant-student havo-instroom en deeltijd pabo

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ