Landelijke ondersteuning voor de toelatingstoetsen

Inschrijven aspirant-student havo-instroom en deeltijd pabo

De ondersteuning ter voorbereiding op de toetsen wordt in week 44, 45 en 46 aangeboden. Inschrijving is niet vrijblijvend, je bereidt je inhoudelijk voor op de bijeenkomsten. Tijdens de trainingen, ook al zijn ze digitaal, wordt een actieve houding van je verwacht.

Door middel van onderstaand inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden voor de ondersteuning. Hieronder volgt een korte toelichting, vervolgens kun je een aantal gegevens invullen die we nodig hebben om je inschrijving te registreren en contact met je op te nemen

De inhoudelijke ondersteuning vindt plaats tussen maandag 1 en vrijdag 19 november. Per vak krijg je tweeëneenhalve dag les van een pabo-docent in:

  • Aardrijkskunde – maandag 1 november, donderdag 4 november en vrijdagochtend 5 november
  • Natuur & techniek – maandag 8 november, donderdag 11 november en vrijdagochtend 12 november
  • Geschiedenis – maandag 15 november, donderdag 18 november en vrijdagochend 19 november

Je hoeft de toelatingstoets(en) niet te maken, en dus de ondersteuning niet te volgen, als:

  • Je een havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • Je geen havodiploma hebt, maar wel havo-eindexamen hebt gedaan en een voldoende hebt gehaald voor dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
  • Je een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
  • Je de toelatingstoets voor dat vakgebied al hebt gehaald (certificaat blijft 5 jaar geldig).

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, anders ben je niet toelaatbaar op de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-afgestudeerden op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-afgestudeerden meestal één of twee.

 

Inschrijving aspirant-student havo-instroom en deeltijd pabo

  • DD dash MM dash YYYY