Landelijke ondersteuning toelatingstoetsen januari 2020

Inschrijven aspirant-student deeltijdpabo

De ondersteuning ter voorbereiding op de toetsen wordt in week 50 en in week 51 aangeboden. Inschrijving is niet vrijblijvend, je bereidt je inhoudelijk voor op de bijeenkomsten en er wordt een actieve bijdrage verwacht.

Door middel van dit inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden voor de ondersteuning. Hieronder volgt een korte toelichting, vervolgens kun je een aantal gegevens invullen die we nodig hebben om je inschrijving te registreren en contact met je op te nemen.

 • Week 50: woensdagochtend 11 december wordt een korte toets- en examentraining voor de toelatingstoetsen aangeboden.
 • Week 50 + 51: vanaf woensdagmiddag 11 december tot en met vrijdag 20 december vindt de inhoudelijke ondersteuning plaats. Per vak krijg je tweeëneenhalve dag les van een pabo-docent in:
  • Geschiedenis – woensdagmiddag 11 december tot en met vrijdag 13 december
  • Aardrijkskunde – maandag 16 december tot en met woensdagochtend 18 december
  • Natuur & techniek – woensdagmiddag 18 december tot en met vrijdag 20 december

Nb. Je hoeft de toelatingstoets(en) niet te maken, en dus de ondersteuning niet te volgen, als:

 • Je een havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
 • Je een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
 • Je de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald.

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, anders ben je niet toelaatbaar op de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-afgestudeerden op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-afgestudeerden meestal één of twee.

 

Inschrijving aspirant-student deeltijdpabo

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ