Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Studenten die willen beginnen met de pabo, moeten voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor de start van de pabo hebben studenten één kans per vak om de toelatingstoets te maken. Ze krijgen daarmee inzicht in de beheersing van de inhouden voor dat vak. Ze moeten van deze toetskans per vak gebruik maken. Als studenten deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden, dan voldoen ze aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mogen ze beginnen met de pabo.

Als de toelatingstoetsen voor de poort nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student wel beginnen met de pabo. De student moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo alsnog voldoen aan de extra toelatingseisen. De student heeft hier opnieuw twee kansen voor per vak. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten.

Alle studenten worden aangemoedigd om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen te halen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun studie.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de pabo waar je wilt gaan studeren.