Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Studenten die per 1 september 2022 willen beginnen met de pabo, moeten nog steeds voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor de start van de pabo in studiejaar 2022-2023 hebben studenten twee kansen om de toelatingstoets te maken. Ze moeten gebruik maken van ten minste één van deze twee kansen. Als studenten deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden, dan voldoen ze aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mogen ze beginnen met de pabo.

Als de toelatingstoetsen voor de poort nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student wel beginnen met de pabo. De student moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voldoen aan de extra toelatingseisen. De student heeft hier opnieuw twee kansen voor per vak. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten.

Alle studenten worden aangemoedigd om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen te halen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun studie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Instroom tot en met februari 2022

  • Toelatingstoetsen, te behalen voor de start op de pabo
Instroom vanaf september 2022

  • Toelatingstoetsen, voorafgaand aan de start op de pabo
  • Twee toetskansen voor de poort per vak
  • Twee toetskansen voor de start van de pabo per vak, waarvan er ten minste één ingezet moet worden
  • Als de student de toetsen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan mag de student niet aan de pabo beginnen
  • Als de student de toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de pabo niet haalt, dan kan de student wel aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet dan alsnog aan de extra toelatingseisen worden voldaan. Per vak zijn hier twee kansen voor.
  • Als de student de toets bij de eerste of de tweede mogelijkheid in het wel haalt, dan is de student vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak
  • Als de student in het eerste jaar van inschrijving op de pabo de toetsen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan moet hij/zij de opleiding alsnog verlaten

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de pabo waar je wilt gaan studeren.