Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Gewijzigde inzet toelatingstoetsen

Studenten die per 1 september 2022 willen beginnen met de pabo, moeten nog steeds voldoen aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ze maken voor start van de pabo ten minste één keer de toelatingstoetsen voor de betreffende vakken. Als studenten deze toelatingstoetsen met een voldoende afronden, dan voldoen ze aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mogen ze beginnen met de pabo.

Als de toelatingstoetsen voor de poort nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag de student beginnen met de pabo. De student moet dan in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voldoen aan de extra toelatingseisen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet de student de opleiding alsnog verlaten.

Alle studenten worden aangemoedigd om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen te halen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun studie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Instroom tot en met februari 2022

  • Toelatingstoetsen, te behalen voor de start op de pabo
Instroom vanaf september 2022

  • Toelatingstoetsen, voorafgaand aan de start op de pabo
  • Twee toetskansen voor de poort per vak
  • Twee toetskansen voor de start van de pabo per vak, waarvan er ten minste één ingezet moet worden
  • Als de student de beide toetsen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan mag de student niet aan de pabo beginnen
  • Als de student de beide toetsen voor een of meerdere vakken voor de start van de pabo niet haalt, dan kan de student wel aan de pabo beginnen. In het eerste jaar van inschrijving moet dan alsnog aan de extra toelatingseisen worden voldaan
  • Als de student de toets bij de eerste of de tweede mogelijkheid wel haalt, dan is de student vrijgesteld van verdere toetsing van de toelatingseisen voor het betreffende vak
  • Als de student in het eerste jaar van inschrijving op de pabo de toetsen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan moet hij/zij de opleiding alsnog verlaten

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de pabo waar je wilt gaan studeren. Zij kunnen je verder helpen.

NB (17 juni 2022) We zetten alles op alles om deze nieuwe regels per 1 september 2022 in te voeren. Voor dit experiment is een aanpassing van wet- en regelgeving nodig. Dit proces loopt op dit moment nog. We houden je hier verder van op de hoogte.