Nieuwe regels herkansingen toelatingstoetsen pabo

Voor mbo-studenten en havisten die naar de pabo willen gelden voor het studiejaar 2018-2019 nieuwe regels. Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek mogen zij vanaf april 2018 elk vak één keer herkansen.