Extra feedback op domeinniveau voor aanstaande pabo-studenten

Sinds november 2017 krijgen aanstaande pabo-studenten extra informatie bij de uitslag van de toelatingstoets voor de pabo-opleiding. De kandidaat ziet niet alleen de beoordeling (“geslaagd”, “onvoldoende” of “ruim onvoldoende”), maar krijgt ook feedback per domein van de toelatingstoets.

Ieder vakgebied (geschiedenis, aardrijkskunde en natuurlijk & techniek) bestaat uit twee of meer domeinen. Zo bevat de toelatingstoets voor aardrijkskunde de domeinen fysische geografie en sociale geografie. Met de extra informatie over de uitslag krijgen de kandidaten meer aanknopingspunten om zichzelf te verbeteren en nog beter voor te bereiden op de herkansing.

In de bijlage staat per vakgebied het volledige domeinoverzicht, met de daaraan gerelateerde thema’s. De toelatingstoetsen kunnen overigens alleen in zijn geheel herkanst worden, het is niet mogelijk om per domein te herkansen.