Toelatingseisen

Havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma (een AD diploma geeft geen vrijstelling). Heeft een student dat niet? Dan heeft hij genoeg kennis van een vakgebied als hij:

  • een havo-diploma heeft en havo-eindexamen heeft gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur Leven en Technologie (NLT));
  • een vavo-certificaat havo heeft voor dat vakgebied;
  • de toelatingstoets voor dat vakgebied heeft gehaald.

Aspirant-studenten moeten voor alle drie de vakgebieden voldoen aan de toelatingseisen. Anders zijn ze niet toelaatbaar op de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Buitenlandse diploma’s
Bij de veelgestelde vragen leest u meer over hoe het met de toelatingseisen en -toetsen zit voor mensen met een buitenlands diploma.