Studiemateriaal

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo zijn er leermaterialen ontwikkeld door verschillende uitgevers. Het leermateriaal dekt de SLO-leerdoelen.
Aspirant pabo-studenten kunnen één van deze leermiddelen kiezen en zich daarmee voorbereiden op de toelatingstoets(en). Daarnaast is er nog ondersteunend materiaal beschikbaar (o.a. begrippenlijsten, oefentoetsen, toetsvragen en boeken).

Informatie voor docenten

Hieronder vindt u informatie over de studiematerialen die relevant is voor u als docent/begeleider.

Oefentoetsen Cito
Als u een idee wilt hebben van de uiteindelijke toelatingstoetsen, kunt u de oefentoetsen van Cito bekijken en maken. Hiermee ziet u wat voor kennis er wordt gevraagd van de aspirant-pabostudenten. U vindt de oefentoetsen op de pagina’s per vakgebied.

Begrippenlijsten
De begrippenlijsten helpen aspirant-pabostudenten bij het bestuderen van de leerstof die ze moeten kennen voor de pabotoelatingstoetsen. Er zijn diverse websites waarmee ze begrippen kunnen leren. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld flashcards van de begrippen maken. Eén daarvan is Studyblue. U kunt studenten op de mogelijkheden hiervan wijzen. U vindt de begrippenlijsten op de pagina’s per vakgebied.

Handreikingen Lesgeven in het ondersteuningsaanbod
We hebben beschikbare zaken en ervaringen voor u gebundeld die u kunnen helpen bij het lesgeven ter voorbereiding op de toelatingstoets.

Handreiking lees-, leer en toetsstrategieën

Aardrijkskunde
Hieronder vindt u aanvullende leermaterialen die u kunt gebruiken bij uw lessen ter voorbereiding op de toelatingstoets.

 • De Geo – basisboek voor de onderbouw
  Dit boek is onderdeel van de methode voor de middelbare school. Het geeft beknopt en op een duidelijke manier alle aardrijkskundige thema’s en begrippen weer. Geschikt om ter aanvulling te gebruiken.
 • www.topografieindeklas.nl
  Eenduidige weergave van de topografie die Cito als bekend verondersteld.
 • Buitenland methode havo
  Methode voor de middelbare school. Eventueel geschikt om ter aanvulling te gebruiken.
 • Bosatlas
  Studenten kunnen oefenen met het aflezen van kaarten, tabellen en grafieken.
 • TopoTaken
  Voor studenten waarbij het actuele wereldbeeld en de topografie nog veel verbetering vragen, kan het raadzaam zijn om de topotaken, van Noordhoff Uitgevers, te gebruiken. Hierbij wordt het aanleren van de topografie-items gecombineerd met het trainen van kaartvaardigheden en het betekenis geven aan de topografie. Bij de Junior Bosatlas zijn er topotaken voor Nederland, Europa en de Wereld.
 • De geografie. Tijdschrift voor geografen met achtergrondartikelen.
  De artikelen stijgen ver boven het vereiste niveau voor de toelatingstoetsen uit. Het beeldmateriaal is vaak wel erg mooi en geschikt om mee te oefenen.

Geschiedenis
Bekijk hieronder aanvullend materiaal dat u kunt gebruiken voor uw lessen.

Natuur en techniek
Inhoudelijke informatie biologie, natuurkunde en scheikunde voor vmbo en/of onderbouw havo, deels met verwerkingsvragen

Simulaties/animaties diverse vakgebieden:

Oefentoetsvragen biologie (voornamelijk reproductief)

Filmpjes

Apps

 • Anatomy 4D
 • Build a body