Docenten en begeleiders

Havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma.

Aspirant-studenten moeten voor alle drie de vakgebieden voldoen aan de toelatingseisen. Anders mogen ze niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee.

Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod?

Voor leerlingen en studenten is tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar:

  • Studiemateriaal: verschillende uitgevers hebben studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen).
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen checkt iemand in hoeverre hij/zij nog kennis te kort komt (aardrijkskundegeschiedenis en natuur en techniek).
  • Begrippenlijsten: de begrippenlijsten helpen studenten bij het bestuderen van de leerstof die ze moeten beheersen voor de toelatingstoetsen voor de pabo. De begrippenlijsten geven een overzicht van alle aardrijkskundegeschiedenis en natuurkunde begrippen uit de SLO-handreiking.

Voor wie?

  • Iedereen die wil instromen in de pabo kan de leermaterialen, voorbeeldtoetsen en Toets van de Dag gebruiken.

Breder kader

Het ministerie van OCW en de pabo’s werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs. In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid staan nieuwe regels voor aanmelding en studiekeuze. De pabo’s hebben kennisbases gemaakt, waarin de minimale kenniseisen aan het einde van de opleiding staan. Om dit gewenste eindresultaat te kunnen behalen, is een bepaald kennisniveau bij de instroom nodig. Dit zijn de toelatingseisen.

Flyer

Download de flyer met informatie over de toelatingseisen en toelatingstoetsen voor de pabo.