Disclaimer

Op goedvoorbereidnaardepabo.nl publiceert het project Instroom pabo hierna te noemen project, ter informatie vrij toegankelijke, teksten en andere materialen.

Auteursrecht

Teksten en materiaal op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s op goedvoorbereidnaardepabo.nl zijn beschermd door het auteursrecht van het project en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door de het project ter beschikking gestelde downloads mogen, tenzij anders staat vermeld, gebruikt en gedeeld worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van goedvoorbereidnaardepabo de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het project aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Wijzigingen

Het project behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.