Extra ondersteuningsaanbod in augustus ’18

Voor geïnteresseerden in een opleiding aan de pabo biedt het landelijk ondersteuningsprogramma Instroom Pabo van 31 juli t/m 7 augustus een extra ondersteuningsaanbod voorafgaand aan het toetsvenster van augustus. Dit aanbod zal bestaan uit een intensief aanbod van twee dagen waarop steeds één van de drie vakken wordt aangeboden (aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek). Het ondersteuningsaanbod wordt aangeboden op de MBO Raad in Woerden.

Het aanbod per vak gaat alleen door als minimaal acht deelnemers zich inschrijven. Er is plek voor maximaal dertig deelnemers.

Inschrijven

 

Extra ondersteuningsaanbod geschiedenis
Duur: twee dagen
Planning: 31 juli en 2 augustus 2018
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden

Extra ondersteuningsaanbod aardrijkskunde
Duur: twee dagen
Planning: 1 en 3 augustus 2018
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden

Extra ondersteuningsaanbod natuur en techniek
Duur: twee aansluitende dagen
Planning: 6 en 7 augustus 2018
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden